Vui lòng gửi đặt chỗ trước với chúng tôi qua:

Email: info@airaboutiquehanoi.com
Điện thoại: +84 24 3935 2485

hoặc chỉ cần điền vào biểu mẫu bên cạnh để thực hiện yêu cầu đặt chỗ.

Nhà hàng chỉ nhận đặt bàn qua điện thoại trước ít nhất 3 tiếng.

Vui lòng mặc lịch sự khi đến nhà hàng.

Nếu bạn không nhận được email phản hồi của chúng tôi trong trong 12 tiếng sau khi gửi, vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn.

Xin cảm ơn!

    (*)phần bắt buộc