Vui lòng gửi đặt chỗ trước với chúng tôi qua:

Email: info@airaboutiquehanoi.com
Điện thoại: +84 24 3935 2485
hoặc chỉ cần điền vào biểu mẫu bên cạnh để thực hiện yêu cầu đặt chỗ.

Nhà hàng chỉ nhận đặt bàn qua điện thoại trước ít nhất 3 tiếng.

Nếu bạn không nhận được email phản hồi của chúng tôi trong trong 12 tiếng sau khi gửi, vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn.

    (*)phần bắt buộc